3 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Νέα

 • Έρευνα

  Η ερευνητική δράση του τμήματος αφορά κυρίως στα ακόλουθα πεδία:

  ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρικής Ισχύος
   
  •Έξυπνα Ηλεκτρικά Δίκτυα (Smart Grids)
  •Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RES)
  •Μοντελοποίηση ΣΗΕ
  •Μεταβατικά φαινόμενα σε γραμμές μεταφοράς
  •Έλεγχος συχνότητας διασυνδεδεμένων συστημάτων ΗΕ
  •Ποιότητα ισχύος
  •Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

  ΤΟΜΕΑΣ Ηλεκτρονικής-Αυτοματισμού-Επικοινωνιών
   
  •Μη-Καταστροφικός έλεγχος (Non-destructive testing)
  •Ανάπτυξη Λεπτών Υμενίων PLD
  •Πυρηνικές μετρήσεις
  •Ρομποτικά οχήματα ειδικών χρήσεων
  •Έλεγχος συστημάτων μεγάλης κλίμακας
  •Τεχνολογία υλικών
  •Συστήματα ενεργητικής ασφάλειας αυτοκινήτων
   
  Το Τμήμα οργανώνει επίσης Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια σε μερικά από τα παραπάνω πεδία όπως το
   

  Το τμήμα έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με εκπαιδευτικούς και επιχειρηματικούς φορείς σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

  • ΔΕΗ ΑΕ
  • ΔΕΔΔΗΕ
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Πολυτεχνείο Πατρών
  • Δημοκρίτειο Πολυτεχνείο Θράκης
  • Εθνικό Μετρολογικό Ινστιτούτο
  • Πολυτεχνείο Βερολίνου (TU-Berlin) - Γερμανία
  • Iowa State University - ΗΠΑ
  • Ερευνητικό Ινστιτούτο ISE Γερμανία
  • Πολυτεχνείο Κωνσταντινούπολης (ITU) - Τουρκία
  • UPC Βαρκελώνη Ισπανία
  • Πολυτεχνείο Cluj-Napoca - Ρουμανία
  • Δημος Πρεσπών
  • Δήμος Αμυνταίου
  • Δήμος Κοζάνης

Υποσέλιδο

Picture15Διεύθυνση:

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100

Πρόεδρος Τμήματος:

Χριστοφορίδης Γεώργιος

Τηλ. Επικοινωνίας

24610 68237

Γραμματεία Τμήματος:

Αραμπατζή Δωροθέα

Τηλ. Επικοινωνίας

24610 40161-4 εσωτ. 223

24610 68223