3 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Νέα

  • ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 03-07-2019

    Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία στις 03-07-2019 να επικοινωνήσουν με τον επιβλέποντα καθηγητή τους. Οι παραπάνω φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν  στη γραμματεία του τμήματος ένα (1) αντίγραφο και CD της πτυχιακής τους εργασίας εως 28-06-2019. Η πτυχιακή εργασία θα κατατίθεται μετά την έγκριση του υπεύθυνου καθηγητή. Μετά την εξέταση, οι φοιτητές καταθέτουν την πτυχιακή τους εργασία σε ηλεκτρονική μορφή στην βιβλιοθήκη του ιδρύματος. Θα ακολουθήσει το πρόγραμμα της εξέτασης.

    ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

     

    Από τη γραμματεία του τμήματος

Υποσέλιδο

Picture15Διεύθυνση:

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100

Πρόεδρος Τμήματος:

Χριστοφορίδης Γεώργιος

Τηλ. Επικοινωνίας

24610 68237

Γραμματεία Τμήματος:

Αραμπατζή Δωροθέα

Τηλ. Επικοινωνίας

24610 40161-4 εσωτ. 223

24610 68223