3 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Νέα

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Η διάρκεια σπουδών στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών είναι οκτώ (8) εξάμηνα και στους απόφοιτους απονέμεται το Πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικών Εφαρμογών.

  Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονονται σε Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) και ανάλογα με το περιεχόμενο και την εξειδίκευση σε Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), Ειδικότητας (ΜΕ) και ΔΟΝΑ .

  Μετά το πέρας του 5ου εξαμήνου, ο σπουδαστής επιλέγει έναν από τους δύο τομείς, Ηλεκτρικής Ισχύος ή Ηλεκτρονικής-Αυτοματισμού-Επικοινωνιών.

  Για την απόκτηση του πτυχίου του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και να συμπληρώσει 240 πιστωτικές μονάδες  (240 ECTS). Επίσης, στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής εκπονεί την Πτυχιακή του Εργασία και κάνει την Πρακτική του Άσκηση.

  Για περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών και τα περιγράμματα των μαθημάτων επισκεφθείτε τη σελίδα του Ενημερωτικού Οδηγού Σπουδών του Τμήματος

  Πρόγραμμα Σπουδών (60 ECTS ανά έτος)

   

   Α ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Πρώτο εξάμηνο

    Τίτλος μαθήματος Θεωρία εργαστήριο Ασκήσεις πράξης Εβδομαδιαίες ώρες ECTS
  1 Mαθηματικά Ι 3 0 3 6 7
  2 Φυσική 2 0 2 4 5
  3 Ηλεκτροτεχνία I 3 2 1 6 7
  4 Προγραμματισμός H/Y Ι 2 2 0 4 4
  5 Ηλεκτρομαγνητισμός 2 0 1 3 4
  6 Τεχνολογία Υλικών 2 0 0 2 3
    Σύνολο 14 4 7 25 30

  Δεύτερο εξάμηνο

    Τίτλος μαθήματος Θεωρία εργαστήριο Ασκήσεις πράξης Εβδομαδιαίες ώρες ECTS
  1 Mαθηματικά ΙΙ 3 0 1 4 5
  2 Ηλεκτρονικά Ι 3 2 1 6 7
  3 Προγραμματισμός H/Y ΙI 2 2 0 4 5
  4 Ηλεκτροτεχνία ΙΙ 3 2 1 6 7
  5 Στατιστική και Πιθανότητες 2 0 0 2 3
  6 Τεχνικό Σχέδιο 1 2 0 3 3
    Σύνολο 14 8 3 25 30

  Β ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Τρίτο εξάμηνο

    Τίτλος μαθήματος Θεωρία εργαστήριο Ασκήσεις πράξης Εβδομαδιαίες ώρες ECTS
  1 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 3 0 3 6 7
  2 Ηλεκτρικές Μηχανές Ι 3 2 1 6 7
  3 Ηλεκτρονικά ΙΙ 2 2 2 6 6
  4 Ψηφιακά Συστήματα 3 2 1 6 7
  5 Δεοντολογία και Πρακτική Επαγγέλματος 2 0 0 2 3
    Σύνολο 13 6 7 26 30

   
   

  Τέταρτο εξάμηνο

    Τίτλος μαθήματος Θεωρία εργαστήριο Ασκήσεις πράξης Εβδομαδιαίες ώρες ECTS
  1 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι 2 2 1 5 6
  2 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 2 2 1 5 6
  3 Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ 3 2 1 6 7
  4 Συστήματα Μετρήσεων 2 2 0 4 5
  5 Ξένη Γλώσσα-Ορολογία 2 1 1 4 3
  6 Οικονομοτεχνική Ανάλυση 2 0 0 2 3
    Σύνολο 14 8 3 25 30

  Γ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Πέμπτο εξάμηνο

    Τίτλος μαθήματος Θεωρία εργαστήριο Ασκήσεις πράξης Εβδομαδιαίες ώρες ECTS
  1 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ 2 2 1 5 6
  2 Μικροϋπολογιστές 2 2 1 5 6
  3 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2 2 1 5 6
  4 ΠΜΔΗΕ Ι 2 0 3 5 6
  5 Ηλεκτρονικά Ισχύος 2 2 1 5 6
    Σύνολο 10 8 7 25 30

  ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

  Έκτο εξάμηνο

    Τίτλος μαθήματος Θεωρία εργαστήριο Ασκήσεις πράξης Εβδομαδιαίες ώρες ECTS
  1 Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 3 3 0 6 7
  2 Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα 3 2 0 5 6
  3 ΠΜΔΗΕ ΙΙ 3 2 0 5 6
  ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
  4 Διανεμημένη Παραγωγή Η.Ε. 2 0 2 4 5
  5 Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός 2 0 2 4 5
  6 Εισαγωγή στη Ρομποτική 2 0 2 4 5
  7 Μηχατρονική 2 0 2 4 5
  ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝA ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
  8 Συστήματα SCADA 3 2 0 5 6
  9 Συστήματα Τηλεπικοινωνιών 3 2 0 5 6
    Σύνολο 14 9 2 25 30

  ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έκτο εξάμηνο

    Τίτλος μαθήματος Θεωρία εργαστήριο Ασκήσεις πράξης Εβδομαδιαίες ώρες ECTS
  1 Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 3 3 0 6 7
  2 Συστήματα SCADA 3 2 0 5 6
  3 ΠΜΔΗΕ ΙΙ 3 2 0 5 6
  ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝA ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
  4 Διανεμημένη Παραγωγή Η.Ε. 2 0 2 4 5
  5 Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός 2 0 2 4 5
  6 Εισαγωγή στη Ρομποτική 2 0 2 4 5
  7 Μηχατρονική 2 0 2 4 5
  ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝA ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
  8 Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα 3 2 0 5 6
  9 Συστήματα Τηλεπικοινωνιών 3 2 0 5 6
    Σύνολο 14 9 2 25 30

  Δ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

   ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

  Έβδομο εξάμηνο

    Τίτλος μαθήματος Θεωρία εργαστήριο Ασκήσεις πράξης Εβδομαδιαίες ώρες ECTS
  1 Ηλεκτρομηχανολογικές Εφαρμογές 3 2 0 5 6
  2 Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων 3 2 0 5 6
  3 PLC – CIM 3 2 0 5 6
  ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΟΝΑ
  4 Διαχείριση Τεχνικών Έργων 2 0 0 2 3
  5 Τεχνική Νομοθεσία 2 0 0 2 3
  6 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2 0 0 2 3
  ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
  7 Ηλ/Πνευματικά – Ηλ/Υδραυλικά Συστήματα 3 2 0 5 6
  8 Βιομηχανικές Επικοινωνίες 3 2 0 5 6
  9 Δίκτυα Η/Υ 3 2 0 5  
    Σύνολο 16 8 0 24 30

  ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   

  Έβδομο εξάμηνο

    Τίτλος μαθήματος Θεωρία εργαστήριο Ασκήσεις πράξης Εβδομαδιαίες ώρες ECTS
  1 Βιομηχανικές Επικοινωνίες 3 2 0 5 6
  2 PLC – CIM 3 2 0 5 6
  3 Δίκτυα Η/Υ 3 2 0 5 6
    ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΟΝΑ
  4 Διαχείριση Τεχνικών Έργων 2 0 0 2 3
  5 Τεχνική Νομοθεσία 2 0 0 2 3
  6 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2 0 0 2 3
    ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
  7 Ηλ/Πνευματικά – Ηλ/Υδραυλικά Συστήματα 3 2 0 5 6
  8 Ηλεκτρομηχανολογικές Εφαρμογές 3 2 0 5 6
  9 Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων 3 2 0 5 6
    Σύνολο 16 8 0 24 30

   
   

   

  Όγδοο εξάμηνο

    Τίτλος μαθήματος ECTS
  1 Πτυχιακή εργασία 20
  2 Πρακτική άσκηση 10
    Σύνολο 30

  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Μαθήματα Επιλογής)

    Τίτλος μαθήματος Θεωρία εργαστήριο Ασκήσεις πράξης Εβδομαδιαίες ώρες ECTS
  1 Αγγλικά Ι 3 0 0 3 3
  2 Αγγλικά ΙΙ 3 0 0 3 3
  3 Αγγλικά ΙΙ 3 0 0 3 3

Υποσέλιδο

Picture15Διεύθυνση:

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100

Πρόεδρος Τμήματος:

Γκανάτσιος Στέργιος

Τηλ. Επικοινωνίας

24610 40161-4 εσωτ. 237

24610 68237

Γραμματεία Τμήματος:

Αραμπατζή Δωροθέα

Τηλ. Επικοινωνίας

24610 40161-4 εσωτ. 223

24610 68223