3 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Νέα

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Η διάρκεια σπουδών στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών είναι οκτώ (8) εξάμηνα και στους απόφοιτους απονέμεται το Πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικών Εφαρμογών.

  Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) και ανάλογα με το περιεχόμενο και την εξειδίκευση σε Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), Ειδικότητας (ΜΕ) και ΔΟΝΑ .

  Μετά το πέρας του 5ου εξαμήνου, ο σπουδαστής επιλέγει έναν από τους δύο τομείς, Ηλεκτρικής Ισχύος ή Ηλεκτρονικής-Αυτοματισμού-Επικοινωνιών.

  Για την απόκτηση του πτυχίου του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και να συμπληρώσει 240 πιστωτικές μονάδες  (240 ECTS). Επίσης, στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής εκπονεί την Πτυχιακή του Εργασία και κάνει την Πρακτική του Άσκηση.

  Για περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών και τα περιγράμματα των μαθημάτων επισκεφθείτε τη σελίδα του Ενημερωτικού Οδηγού Σπουδών του Τμήματος

  Πρόγραμμα Σπουδών (60 ECTS ανά έτος)

Υποσέλιδο

Picture15Διεύθυνση:

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100

Πρόεδρος Τμήματος:

Χριστοφορίδης Γεώργιος

Τηλ. Επικοινωνίας

24610 68237

Γραμματεία Τμήματος:

Αραμπατζή Δωροθέα

Τηλ. Επικοινωνίας

24610 40161-4 εσωτ. 223

24610 68223